Fundargerð 131. þingi, 36. fundi, boðaður 2004-11-23 13:30, stóð 13:30:11 til 22:20:28 gert 24 8:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

36. FUNDUR

þriðjudaginn 23. nóv.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Háskóli Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 348. mál (skrásetningargjald). --- Þskj. 394.

[13:32]


Kennaraháskóli Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 349. mál (skrásetningargjald). --- Þskj. 395.

[13:33]


Háskólinn á Akureyri, frh. 1. umr.

Stjfrv., 350. mál (skrásetningargjald). --- Þskj. 396.

[13:33]


Tekjuskattur og eignarskattur, 1. umr.

Stjfrv., 351. mál (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.). --- Þskj. 400.

[13:34]

[18:11]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:12]

[20:01]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 22:20.

---------------