Fundargerð 131. þingi, 39. fundi, boðaður 2004-11-25 10:30, stóð 10:30:00 til 02:20:07 gert 26 8:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

39. FUNDUR

fimmtudaginn 25. nóv.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Tilhögun þingfundar.

[10:33]

Forseti tilkynnti að afbrigði um breytingartillögur yrðu síðar á fundinum.


Athugasemdir um störf þingsins.

Forvarnir við eldvarnaeftirlit og umhverfisvarnir.

[10:34]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Fjárlög 2005, 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 420, 438 og 439, brtt. 421, 422, 423, 424, 425, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 og 448.

[10:53]

[11:56]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 13:00]

[13:31]

Útbýting þingskjals:

[13:31]

[16:01]

Útbýting þingskjala:

[17:16]

Útbýting þingskjala:

[19:52]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:53]

[20:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 02:20.

---------------