Fundargerð 131. þingi, 40. fundi, boðaður 2004-11-26 10:30, stóð 10:30:00 til 16:14:00 gert 27 8:32
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

40. FUNDUR

föstudaginn 26. nóv.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:33]

Útbýting þingskjals:


Fjárlög 2005, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 420, 438 og 439, brtt. 421, 422, 423, 424, 425, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 468 og 469.

[10:33]


Fjáröflun til vegagerðar, 1. umr.

Stjfrv., 366. mál (afsláttur af þungaskatti). --- Þskj. 429.

[11:45]

[11:46]

[Fundarhlé. --- 11:47]


Meðferð opinberra mála og aðför, 1. umr.

Stjfrv., 309. mál (sektarinnheimta o.fl.). --- Þskj. 337.

[12:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fullnusta refsinga, 1. umr.

Stjfrv., 336. mál. --- Þskj. 379.

[12:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 1. umr.

Stjfrv., 320. mál (gjaldaheimildir). --- Þskj. 356.

[12:55]

[Fundarhlé. --- 13:11]

[13:30]

[14:26]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Raforkulög, 1. umr.

Stjfrv., 328. mál (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.). --- Þskj. 366.

[14:32]

[15:02]

Útbýting þingskjals:

[16:12]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá var tekið 2. mál.

Fundi slitið kl. 16:14.

---------------