Fundargerð 131. þingi, 71. fundi, boðaður 2005-02-10 10:30, stóð 10:30:14 til 13:32:07 gert 10 16:28
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

71. FUNDUR

fimmtudaginn 10. febr.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[10:31]

Forseti tilkynnti að kl. hálftvö færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 5. þm. Norðaust.


Athugasemdir um störf þingsins.

Ummæli forsætisráðherra um stuðning við Íraksstríðið.

[10:31]

Málshefjandi var Össur Skarphéðinsson.


Geðheilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra, ein umr.

[10:34]

Umræðu lokið.


Verðbréfaviðskipti, 1. umr.

Stjfrv., 503. mál (EES-reglur). --- Þskj. 767.

[12:50]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 13:08]

Út af dagskrá voru tekin 3.--8. mál.

Fundi slitið kl. 13:32.

---------------