Fundargerð 131. þingi, 96. fundi, boðaður 2005-03-21 23:59, stóð 17:01:03 til 19:20:27 gert 22 8:50
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

96. FUNDUR

mánudaginn 21. mars,

að loknum 95. fundi.

Dagskrá:


Veiting ríkisborgararéttar, 3. umr.

Frv. allshn., 663. mál. --- Þskj. 1007.

[17:02]

Enginn tók til máls.

[17:03]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1012).


Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 639. mál (kjördagur, sameining sveitarfélaga). --- Þskj. 969, nál. 1011.

[17:04]

[18:43]

Útbýting þingskjala:

[19:17]

Útbýting þingskjals:

[19:17]


Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, 2. umr.

Frv. allshn., 629. mál (eignarhald á fasteignasölu). --- Þskj. 950.

Enginn tók til máls.

[19:19]

Fundi slitið kl. 19:20.

---------------