2006-01-17 19:03:23# 132. lþ.#F 44.#1. fundur. Kjaradómur og kjaranefnd., til 19:04:09| A gert 19 11:8
[prenta uppsett í dálka] 44. fundur, 132. lþ.

Kjaradómur og kjaranefnd, frh. 1. umr.

Stjfrv., 417. mál (ógilding úrskurðar). --- Þskj. 634.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:03]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.