Útbýting 132. þingi, 54. fundi 2006-01-30 15:02:28, gert 31 7:53

Áhrif laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafarnefndar 2002--2005, 475. mál, skýrsla forsrh., þskj. 703.

Framkvæmdasjóður aldraðra, 367. mál, svar heilbrrh., þskj. 686.