Fjarvistarleyfi 132. þingi, 60. fundi 07., gert 8 7:52

Ágúst Ólafur Ágústsson, 10. þm. Reykv. s.,

Ásta Möller, 10. þm. Reykv. n.,

Kristinn H. Gunnarsson, 7. þm. Norðvest.,

Sigríður A. Þórðardóttir umhvrh.