Fjarvistarleyfi 132. þingi, 62. fundi 08., gert 8 16:52

Ásta Möller, 10. þm. Reykv. n.,

Sigríður A. Þórðardóttir umhvrh.