2006-02-07 13:32:45# 132. lþ.#F 60.#1. fundur. Stjórn fiskveiða., til 13:33:12| A gert 8 7:52
[prenta uppsett í dálka] 60. fundur, 132. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 448. mál (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.). --- Þskj. 672.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:33]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.