2006-02-08 16:08:18# 132. lþ.#F 62.#10. fundur. Vextir og verðtrygging., til 16:08:42| A gert 8 16:52
[prenta uppsett í dálka] 62. fundur, 132. lþ.

Vextir og verðtrygging, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 58. mál (yfirdráttarlán, dráttarvextir). --- Þskj. 58.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:08]

Frv. vísað til 2. umr. með 41 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.