Útbýting 132. þingi, 66. fundi 2006-02-14 16:52:10, gert 27 17:4

Ákvörðun loðnukvóta, 525. mál, fsp. MÞH, þskj. 767.

Sjóvarnir við Hvaleyri, 497. mál, svar samgrh., þskj. 773.

Staðgreiðsla opinberra gjalda, 527. mál, frv. GÞÞ o.fl., þskj. 770.