Fjarvistarleyfi 132. þingi, 78. fundi 07., gert 8 8:24

Arnbjörg Sveinsdóttir, 6. þm. Norðaust.,

Ásta R. Jóhannesdóttir, 4. þm. Reykv. s.,

Bjarni Benediktsson, 11. þm. Suðvest.,

Halldór Blöndal, 2. þm. Norðaust.,

Kristinn H. Gunnarsson, 7. þm. Norðvest.,

Þorgerður K. Gunnarsdóttir menntmrh.,

Þuríður Backman, 10. þm. Norðaust.