2006-03-06 15:35:18# 132. lþ.#F 77.#3. fundur. Hlutafélög., til 15:36:19| A gert 7 7:56
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 132. lþ.

Hlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 461. mál (EES-reglur, upplýsingaákvæði). --- Þskj. 688, nál. 835.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:35]

Brtt. í nál. 835 samþ. með 42 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.