2006-03-06 15:36:21# 132. lþ.#F 77.#4. fundur. Einkahlutafélög., til 15:37:26| A gert 7 7:56
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 132. lþ.

Einkahlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 462. mál (EES-reglur, upplýsingaákvæði). --- Þskj. 689, nál. 836.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:36]

Brtt. í nál. 836 samþ. með 43 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.