2006-03-06 15:37:27# 132. lþ.#F 77.#5. fundur. Breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði., til 15:39:05| A gert 7 7:56
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 132. lþ.

Breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 371. mál (lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar). --- Þskj. 427, nál. 855, brtt. 856.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:37]

Brtt. 856,1 (ný 1. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 856,2 (ný 2. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 856,3 (3.--12. gr. falli brott) samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 856,4 (ný 13. gr., verður 3. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.