2006-03-06 15:39:56# 132. lþ.#F 77.#8. fundur. Vextir og verðtrygging., til 15:40:22| A gert 7 7:56
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 132. lþ.

Vextir og verðtrygging, frh. 1. umr.

Frv. ÖJ, 173. mál (verðtryggð útlán). --- Þskj. 173.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:40]

Frv. vísað til 2. umr. með 44 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.