2006-03-06 15:40:23# 132. lþ.#F 77.#9. fundur. Fullvinnsla á fiski hérlendis., til 15:40:51| A gert 7 7:56
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 132. lþ.

Fullvinnsla á fiski hérlendis, frh. fyrri umr.

Þáltill. JBjarn o.fl., 212. mál. --- Þskj. 212.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:40]

Till. vísað til síðari umr. með 44 shlj. atkv.

Till. vísað til sjútvn. án atkvgr.