2006-03-06 15:42:06# 132. lþ.#F 77.#13. fundur. Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys., til 15:42:33| A gert 7 7:56
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 132. lþ.

Rásir fyrir búfénað til að koma í veg fyrir slys, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack, 238. mál. --- Þskj. 238.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:42]

Till. vísað til síðari umr. með 46 shlj. atkv.

Till. vísað til samgn. án atkvgr.