2006-03-06 15:42:33# 132. lþ.#F 77.#14. fundur. Samgönguminjar., til 15:42:58| A gert 7 7:56
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 132. lþ.

Samgönguminjar, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack, 239. mál. --- Þskj. 239.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:42]

Till. vísað til síðari umr. með 44 shlj. atkv.

Till. vísað til samgn. án atkvgr.