2006-03-06 15:42:59# 132. lþ.#F 77.#15. fundur. Strandsiglingar., til 15:43:27| A gert 7 7:56
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 132. lþ.

Strandsiglingar, frh. fyrri umr.

Þáltill. JBjarn o.fl., 251. mál (uppbygging). --- Þskj. 251.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:43]

Till. vísað til síðari umr. með 44 shlj. atkv.

Till. vísað til samgn. án atkvgr.