2006-03-06 15:43:54# 132. lþ.#F 77.#17. fundur. Uppbygging héraðsvega., til 15:44:20| A gert 7 7:56
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 132. lþ.

Uppbygging héraðsvega, frh. fyrri umr.

Þáltill. JBjarn o.fl., 310. mál. --- Þskj. 330.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:44]

Till. vísað til síðari umr. með 46 shlj. atkv.

Till. vísað til samgn. án atkvgr.