2006-03-14 20:02:01# 132. lþ.#F 85.#1. fundur. Vatnalög., til 23:38:40| F gert 29 14:30
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 132. lþ.

Vatnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 268. mál (heildarlög). --- Þskj. 281, nál. 858 og 864, brtt. 859.

[20:02]

Valdimar L. Friðriksson (frh.):


[20:37]

Lúðvík Bergvinsson:


[22:02]

Frsm. minni hluta iðnn. (Jóhann Ársælsson):


[23:26]

Mörður Árnason (um fundarstjórn):


[23:29]

Kolbrún Halldórsdóttir (um fundarstjórn):


[23:31]

Össur Skarphéðinsson (um fundarstjórn):


[23:35]

Sigurjón Þórðarson (um fundarstjórn):


[23:38]

Forseti (Sólveig Pétursdóttir):