Útbýting 132. þingi, 77. fundi 2006-03-06 15:02:10, gert 7 7:56

Efnistaka úr botni Hvalfjarðar, 304. mál, svar iðnrh., þskj. 830.

Evrópuráðsþingið 2005, 588. mál, skýrsla ÍÞER, þskj. 863.

Hátækni- og nýsköpunargreinar, 516. mál, svar iðnrh., þskj. 819.

NATO-þingið 2005, 585. mál, skýrsla ÍNATO, þskj. 860.

Ristilkrabbamein, 591. mál, fsp. GÞÞ, þskj. 867.

Samkeppnisstaða ríkisbanka á húsnæðismarkaði, 590. mál, fsp. GÞÞ, þskj. 866.

Staða bankanna, 490. mál, svar viðskrh., þskj. 854.

Starfsemi Kristnihátíðarsjóðs 2003--2005, 589. mál, skýrsla forsrh., þskj. 865.

Vatnalög, 268. mál, nál. minni hluta iðnn., þskj. 864.

VES-þingið 2005, 586. mál, skýrsla VES, þskj. 861.