Útbýting 132. þingi, 78. fundi 2006-03-07 13:39:29, gert 8 8:24

Breyting á lagaákvæðum um lífeyrissjóði, 371. mál, þskj. 871; brtt. PHB, þskj. 875.

Einkahlutafélög, 462. mál, þskj. 870.

Hlutafélög, 461. mál, þskj. 869.