Útbýting 132. þingi, 78. fundi 2006-03-07 17:41:22, gert 8 8:24

Evrópsk samvinnufélög, 594. mál, stjfrv. (viðskrh.), þskj. 878.

Viðbúnaður við áföllum í fjármálakerfinu, 593. mál, fsp. JóhS, þskj. 876.