Útbýting 132. þingi, 97. fundi 2006-03-30 18:45:16, gert 15 9:51

Háskólar, 433. mál, nál. meiri hluta menntmn., þskj. 1041; brtt. meiri hluta menntmn., þskj. 1042.

Ríkisútvarpið hf., 401. mál, nál. meiri hluta menntmn., þskj. 1037; brtt. meiri hluta menntmn., þskj. 1038.

Sinfóníuhljómsveit Íslands, 402. mál, nál. meiri hluta menntmn., þskj. 1039; brtt. meiri hluta menntmn., þskj. 1040.