2006-04-03 16:01:49# 132. lþ.#F 98.#20. fundur. Staða hjóna og sambúðarfólks., til 16:02:14| A gert 29 11:23
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 132. lþ.

Staða hjóna og sambúðarfólks, frh. fyrri umr.

Þáltill. GHall o.fl., 69. mál. --- Þskj. 69.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:02]

Till. vísað til síðari umr. með 43 shlj. atkv.

Till. vísað til félmn. án atkvgr.