2006-04-03 17:15:55# 132. lþ.#F 98.#24. fundur. Stjórn fiskveiða., til 20:34:35| L gert 29 11:23
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 132. lþ.

Stjórn fiskveiða, 2. umr.

Stjfrv., 448. mál (hámark á krókaaflahlutdeild o.fl.). --- Þskj. 672, nál. 873 og 925, brtt. 874 og 1084.

[17:16]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Guðjón Hjörleifsson):


[17:40]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[17:42]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Guðjón Hjörleifsson) (andsvar):


[17:43]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[17:45]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Guðjón Hjörleifsson) (andsvar):


[17:45]

Frsm. minni hluta sjútvn. (Jón Gunnarsson) (andsvar):


[17:48]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Guðjón Hjörleifsson) (andsvar):


[17:49]

Frsm. minni hluta sjútvn. (Jón Gunnarsson) (andsvar):


[17:50]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Guðjón Hjörleifsson) (andsvar):


[17:51]

Sigurjón Þórðarson (andsvar):


[17:53]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Guðjón Hjörleifsson) (andsvar):


[17:54]

Sigurjón Þórðarson (andsvar):


[17:55]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Guðjón Hjörleifsson) (andsvar):


[17:56]

Frsm. minni hluta sjútvn. (Jón Gunnarsson):


[18:19]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[18:21]

Frsm. minni hluta sjútvn. (Jón Gunnarsson) (andsvar):


[18:23]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[18:25]

Frsm. minni hluta sjútvn. (Jón Gunnarsson) (andsvar):


[18:27]

Jón Bjarnason:


[18:57]

Útbýting þingskjala:

[18:59]

Guðjón A. Kristjánsson:


[19:59]

Sjávarútvegsráðherra (Einar K. Guðfinnsson) (andsvar):


[20:01]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):


[20:02]

Sigurjón Þórðarson:


[20:19]

Jóhann Ársælsson: