2006-04-11 14:46:54# 132. lþ.#F 103.#4. fundur. Landmælingar og grunnkortagerð., til 14:47:19| A gert 19 12:27
[prenta uppsett í dálka] 103. fundur, 132. lþ.

Landmælingar og grunnkortagerð, frh. 1. umr.

Stjfrv., 668. mál (heildarlög). --- Þskj. 978.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:47]

Frv. vísað til 2. umr. með 42 shlj. atkv.

Frv. vísað til umhvn. án atkvgr.