2006-04-28 10:32:59# 132. lþ.#F 111.#1. fundur. Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga., til 13:20:29| L gert 2 8:31
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 132. lþ.

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga, 2. umr.

Stjfrv., 771. mál (ríkisborgarar nýrra aðildarríkja). --- Þskj. 1133, nál. 1208, brtt. 1209.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:34]

Of skammt var liðið frá útbýtingu þskj. 1208 og 1209. --- Afbrigði samþ. með 43 shlj. atkv.

[10:34]

Frsm. meiri hluta félmn. (Dagný Jónsdóttir):


[10:45]

Kristján L. Möller (andsvar):


[10:46]

Frsm. meiri hluta félmn. (Dagný Jónsdóttir) (andsvar):


[10:47]

Kristján L. Möller (andsvar):


[10:48]

Frsm. meiri hluta félmn. (Dagný Jónsdóttir) (andsvar):


[10:49]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[11:20]

Ögmundur Jónasson:


[11:30]

Útbýting þingskjala:

[11:30]

Magnús Þór Hafsteinsson:


[12:16]

Björgvin G. Sigurðsson (andsvar):


[12:18]

Magnús Þór Hafsteinsson (andsvar):


[12:20]

Björgvin G. Sigurðsson (andsvar):


[12:22]

Magnús Þór Hafsteinsson (andsvar):


[12:24]

Pétur H. Blöndal:


[12:33]

Steingrímur J. Sigfússon:


[12:46]

Jóhann Ársælsson:


[12:56]

Magnús Þór Hafsteinsson (andsvar):


[12:58]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[12:59]

Magnús Þór Hafsteinsson (andsvar):


[13:02]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[13:04]

Atli Gíslason:


[13:16]

Valdimar L. Friðriksson: