Útbýting 132. þingi, 99. fundi 2006-04-04 20:31:25, gert 7 14:20

Brottfall barna og unglinga úr æskulýðs- og íþróttastarfi, 723. mál, þáltill. SÞorg o.fl., þskj. 1059.

Framhaldsskólanám við hæfi fullorðinna nemenda, 722. mál, þáltill. AKG o.fl., þskj. 1058.

Rannsóknir á áhrifum rafmagnsveitulína, spennistöðva og fjarskiptamastra á mannslíkamann, 737. mál, þáltill. DrH o.fl., þskj. 1073.

Störf í álverum, 768. mál, fsp. ÖJ, þskj. 1121.