Fjarvistarleyfi 132. þingi, 122. fundi 03., gert 6 9:13

Siv Friðleifsdóttir heilbrrh.,

Sólveig Pétursdóttir, 5. þm. Reykv. s.,

Þórunn Sveinbjarnardóttir, 4. þm. Suðvest.