2006-06-02 10:55:39# 132. lþ.#F 120.#20. fundur. Hlutafélög., til 10:57:50| A gert 6 11:14
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Hlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 444. mál (stjórnhættir, starfskjör stjórnenda). --- Þskj. 666, nál. 1183, brtt. 1184.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:56]

Brtt. 1184,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1184,2--5 samþ. með 47 shlj. atkv.

2.--10. gr., svo breyttar, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1184,6 (ný grein, verður 11. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

11.--15. gr. (verða 12.--16. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.