2006-06-02 11:14:01# 132. lþ.#F 120.#25. fundur. Hlutafélög., til 11:15:29| A gert 6 11:14
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Hlutafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 684. mál (samlagshlutafélög o.fl.). --- Þskj. 1001, nál. 1312, brtt. 1313.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:14]

Brtt. 1313,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1313,2 samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.