2006-06-02 11:19:22# 132. lþ.#F 120.#29. fundur. Úrvinnslugjald., til 11:22:54| A gert 6 11:14
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Úrvinnslugjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 714. mál (verkaskipting Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga o.fl.). --- Þskj. 1050, nál. 1264, brtt. 1265.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:19]

Brtt. 1265,1 samþ. með 45 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1265,2 samþ. með 44 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

4.--5. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1265,3 samþ. með 41 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

7. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1265,4 (ný grein, verður 8. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

8. gr. (verður 9. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1265,5 samþ. með 42 shlj. atkv.

9. gr. (verður 10. gr.), svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.