2006-06-02 11:28:33# 132. lþ.#F 120.#33. fundur. Framsal sakamanna., til 11:29:38| A gert 6 9:22
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Framsal sakamanna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 667. mál (málsmeðferðarreglur). --- Þskj. 977, nál. 1236.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:29]

Brtt. í nál. 1236 samþ. með 47 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.