2006-06-02 11:32:48# 132. lþ.#F 120.#37. fundur. Réttarstaða samkynhneigðra., til 11:36:48| A gert 6 11:14
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Réttarstaða samkynhneigðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 340. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 374, nál. 1181, brtt. 1182.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:34]

[11:33]

Bjarni Benediktsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1182,1 samþ. með 44 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1182,2--22 samþ. með 47 shlj. atkv.

2.--36. gr., svo breyttar, samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.