2006-06-02 11:36:48# 132. lþ.#F 120.#38. fundur. Þjóðskrá og almannaskráning., til 11:38:27| A gert 6 11:14
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Þjóðskrá og almannaskráning, frh. 2. umr.

Stjfrv., 566. mál (flutningur Þjóðskrár til dómsmálaráðuneytisins). --- Þskj. 821, nál. 1224.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:37]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1224,1 samþ. með 41 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

4.--14. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1224,2 (ný 15. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 36 shlj. atkv.