2006-06-02 11:38:28# 132. lþ.#F 120.#39. fundur. Flutningur þjóðskrár og almannaskráningar frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytis., til 11:39:33| A gert 6 9:22
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Flutningur þjóðskrár og almannaskráningar frá Hagstofu Íslands til dómsmálaráðuneytis, frh. 2. umr.

Stjfrv., 567. mál. --- Þskj. 822, nál. 1225.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:38]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

2.--29. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1225 (ný 30. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 36 shlj. atkv.