2006-06-02 11:47:22# 132. lþ.#F 120.#44. fundur. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar., til 11:48:14| A gert 6 9:22
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 614. mál (styrkir til hitaveitna). --- Þskj. 899, nál. 1262.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:47]

Brtt. í nál. 1262 (ný 1. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.