2006-06-02 19:54:02# 132. lþ.#F 120.#55. fundur. Háskólar., til 20:01:12| A gert 6 11:14
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Háskólar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 433. mál (heildarlög). --- Þskj. 654, nál. 1041 og 1119, brtt. 1042 og 1120.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:54]

1. gr. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, HÁs, HjÁ, JóhS, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1120,1 felld með 25:22 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1042,1 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1042,2 samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

4.--14. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1120,2 felld með 24:22 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

17 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

15. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

16.--18. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1120,3 felld með 25:22 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

19. gr. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1042,3 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

20. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, BjarnB, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

21.--28. gr. og ákv. til brb. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.