2006-06-02 20:01:14# 132. lþ.#F 120.#56. fundur. Grunnskólar., til 20:17:13| A gert 6 9:22
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Grunnskólar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 447. mál (sjálfstætt reknir grunnskólar o.fl.). --- Þskj. 671, nál. 1239 og 1395, brtt. 1240.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:02]

Till. til rökst. dagskrár í nál. 1395 felld með 25:22 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁRJ, ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,1 samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, GÖrl, HHj, KHG, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, JóhS, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

4. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,2 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, HjÁ, JóhS, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

6.--7. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,3 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,4 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

9. gr., svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

10.--11. gr. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,5 (12. gr. falli brott) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

13. gr. (verður 12. gr.) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, ISG, KHG, MÞH, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,6 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

20 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

14. gr. (verður 13. gr.), svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SP, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, SI, SKK, SF, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

15. gr. (verður 14. gr.) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,7 samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

16. gr. (verður 15. gr.), svo breytt, samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

19 þm. (AKG, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HÁs, HHj, KHG, MÞH, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,8 samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HÁs, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

17. gr. (verður 16. gr.), svo breytt, samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HÁs, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

18.--19. gr. (verða 17.--18. gr.) samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁÓÁ, ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HÁs, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,9 samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HÁs, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

20. gr. (verður 19. gr.), svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

21.--22. gr. (verða 20.--21. gr.) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMöl, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

23. gr. (verður 22. gr.) samþ. með 25:21 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.
nei:
ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ.

17 þm. (AKG, ÁMM, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, JBjart, KHG, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:11]

Björgvin G. Sigurðsson:


[20:12]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[20:13]

Menntamálaráðherra (Þorgerður K. Gunnarsdóttir):


24. gr. (verður 23. gr.) samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

20 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1240,10 (ný 25. gr., verður 24. gr.) samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MS, PHB, SAÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG.

20 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

17 þm. (AKG, ÁMM, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, LB, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.