2006-06-02 20:17:15# 132. lþ.#F 120.#58. fundur. Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði., til 20:22:09| A gert 6 11:14
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 132. lþ.

Lögreglulög og framkvæmdarvald ríkisins í héraði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 520. mál (skipulag löggæslunnar, greiningardeildir). --- Þskj. 759, nál. 1242, brtt. 1243.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:17]

1. gr., a-liður, samþ. með 30:11 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, MÞH, MS, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VS, ÞKG, ÖJ.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, ISG, JGunn, KJúl, LB, MF, RG, VF.

2 þm. (JBjarn, ÞBack) greiddu ekki atkv.

20 þm. (EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, KolH, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

1. gr., b-liður, samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

16 þm. (EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1243,1 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

16 þm. (EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 41:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÖJ.
nei:
JBjarn.

1 þm. (ÞBack) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁRJ, BÁ, BjörgvS, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KolH, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

18 þm. (ÁRJ, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KolH, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

4. gr. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

17 þm. (EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KolH, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1243,2 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GÓJ, JBjarn) greiddu ekki atkv.

17 þm. (EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KolH, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (GÓJ, JBjarn) greiddu ekki atkv.

17 þm. (EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KolH, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

6. gr. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

18 þm. (EOK, EMS, GHH, GHj, GÓJ, GÖg, HHj, KolH, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1243,3 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

18 þm. (EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KolH, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

17 þm. (EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KolH, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1243,4 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁRJ, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KolH, KHG, KLM, LB, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

20 þm. (ÁMM, ÁRJ, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KolH, KHG, KLM, LB, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1243,5 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

9. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, LB, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ÁMM, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, KLM, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

10. gr. og ákv. til brb. samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, DJ, DrH, GuðjG, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, MÞH, MS, MF, PHB, RG, SAÞ, SigurjÞ, SÞorg, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (JBjarn) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁMM, BBj, EOK, EMS, GHH, GHj, GÖg, HHj, KHG, KLM, LB, MÁ, SI, SKK, SF, SP, SJS, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.