2006-06-03 09:54:37# 132. lþ.#F 122.#6. fundur. Veiðimálastofnun., til 09:56:17| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Veiðimálastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 612. mál (heildarlög). --- Þskj. 897, nál. 1329, brtt. 1330.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:54]

Brtt. 1330,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1330,2--4 samþ. með 48 shlj. atkv.

5.--8. gr. og ákv. til brb. I--II, svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.