2006-06-03 09:56:18# 132. lþ.#F 122.#7. fundur. Fiskrækt., til 10:00:08| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Fiskrækt, frh. 2. umr.

Stjfrv., 613. mál (heildarlög). --- Þskj. 898, nál. 1331, brtt. 1332.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[09:58]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 1332,1--4 samþ. með 40 shlj. atkv.

2.--16. gr. og ákv. til brb., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.