2006-06-03 10:00:10# 132. lþ.#F 122.#8. fundur. Kjararáð., til 10:02:51| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Kjararáð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 710. mál (heildarlög). --- Þskj. 1046, nál. 1334, brtt. 1335.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:00]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1335,1 samþ. með 44 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

5.--8. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1335,2 samþ. með 45 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1335,3 samþ. með 45 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 43 shlj. atkv.

11.--13. gr. og ákv. til brb. samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.