2006-06-03 10:13:20# 132. lþ.#F 122.#10. fundur. Vinnumarkaðsaðgerðir., til 10:18:03| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Vinnumarkaðsaðgerðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 788. mál (heildarlög). --- Þskj. 1194, nál. 1340, brtt. 1342.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:15]

[10:13]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1342,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1342,2--6 samþ. með 46 shlj. atkv.

5.--16. gr., svo breyttar, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. 1342,7 samþ. með 46 shlj. atkv.

17. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

18.--21. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.