2006-06-03 10:23:46# 132. lþ.#F 122.#12. fundur. Happdrætti Háskóla Íslands., til 10:25:25| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Happdrætti Háskóla Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 748. mál (einkaleyfisgjald og greiðsla vinninga í peningum). --- Þskj. 1085, nál. 1374.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:24]

Brtt. í nál. 1374,1 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1374,2 samþ. með 43 shlj. atkv.

1. gr. (verður 2. gr.), svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

2.--3. gr. (verða 3.--4. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.