2006-06-03 10:44:27# 132. lþ.#F 122.#15. fundur. Fjármálaeftirlit., til 10:48:27| A gert 6 9:13
[prenta uppsett í dálka] 122. fundur, 132. lþ.

Fjármálaeftirlit, frh. 2. umr.

Stjfrv., 556. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 810, nál. 1316, brtt. 1317.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:44]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1317,1 samþ. með 44 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1317,2 samþ. með 45 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

5. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1317,3 samþ. með 44 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1317,4 samþ. með 44 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

8.--16. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1317,5 (ný grein, verður 17. gr.) samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 1317,6 samþ. með 45 shlj. atkv.

17. gr. (verður 18. gr.), svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

18.--20. gr. (verða 19.--21. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.